Velkommen til Grejbiksen Albæk ApS.
Grejbiksen Albæk ApS og dens tilknyttede partnere, der tilbyder dette site til dig på følgende betingelser:.

Fortrolighed
Se vores note om Fortrolighed, hvilket også dækker dit besøg hos Grejbiksen Albæk ApS, og vores praksis.

Elektronisk kommunikation
Når du besøger Grejbiksen Albæk eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du samtykker dermed til at modtage elektronisk kommunikation fra os. Vi vil kommunikere med dig gennem e-mails eller ved opslag på dette web-site.

Copyright
Alt indhold på dette web-site, så som tekst, grafik, logo, iconer, billeder, audio clip, digitale downloads, data, og software, tilhører Grejbiksen Albæk ApS eller leverandører til Grejbiksen Albæk ApS. Alt software anvendt på dette web-site tilhører Grejbiksen Albæk ApS eller dets software leverandører.

Licens og web-site adgang.
Grejbiksen Albæk ApS giver begrænset licens til at bruge dette web-site til personlige formål, og ikke til download (ud over almindelig cache-funktioner) eller ændringer af det, eller dele heraf, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Grejbiksen Albæk ApS.
Denne licens omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af dette web-site eller dets indhold; herunder indsamling af data, produktlister, beskrivelser eller priser; enhver afledt brug af dette web-site eller dets indhold; enhver download eller kopiering af konto informationer til fordel for andre web-sites; eller enhver brug af data-mining, robotter, eller lignende dataindsamlings værktøjer.
Dette web-site eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Grejbiksen Albæk ApS. Du må ikke anvende frames-teknikker til at skjule handelsmærker, logos, eller andre ejendoms-information (omfattende billeder, tekst, side layout, eller sider) fra Grejbiksen Albæk ApS og vore partnere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.
Du må ikke anvende Grejbiksen Albæk ApS's navn eller handelsmærker i META-tags eller anden "skjult tekst" uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Grejbiksen Albæk ApS. Enhver uautoriseret brug ophæver omgående tilladelse eller licens givet af Grejbiksen Albæk ApS.
Du har en begrænset, opsigelig, og ikke eksklusiv ret til at oprette et link til Grejbiksen Albæk ApS's web-site så længe linket ikke afbilder Grejbiksen Albæk ApS, dets partnere, eller deres produkter / services i et falskt, misvisende, nedsættende, eller på anden vis negativ måde.
Det er ikke tilladt at bruge Grejbiksen Albæk ApS's logo eller anden relateret grafik eller handelsmærker, som en del af linket uden udtrykkelig skriftligt tilladelse.

Din konto
Som bruger af dette web-site, er du selv forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring din konto og password gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forkomme under din konto.
Grejbiksen Albæk ApS og dets partnere forbeholder sig retten til, ved misbrug, at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold, eller annulere ordrer uden varsel.

Anmeldelser, kommentarer, kommunikation, og andet indhold
Besøgende må tilføje anmeldelser, kommentarer og andet indhold; og sende forslag, ideer, kommentarer, spørgsmål, og anden information, så længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, overtræder "privatlivets fred", overtræder andres rettigheder, eller på anden vis er injurerende mod tredje person eller gruppe, og ikke består af eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame.
Du må ikke bruge falsk e-mail addresse, udgive dig for at være en anden person, firma eller forening. Grejbiksen Albæk ApS forbeholder sig retten (men ikke pligten) til at fjerne eller rette sådant indhold, men vi fører ikke regelmæssig kontrol af ovennævnte materiale.
Såfremt du indtaster eller sender materiale, og medmindre vi angiver andet, giver du Grejbiksen Albæk ApS og det's partnere en non-eksclusiv, royalty-fri, vedvarende, uopsigelig, og fuld ret til at bruge, gengive, ændre, tilføje, offentliggøre, oversætte, skabe afledt materiale fra, distribuere, og vise dette indhold over hele verden på et vilkårligt media. Du giver Grejbiksen Albæk ApS og dets partnere retten at bruge det anvendte navn/synonym, hvis det ønskes. Du garanterer, at du ejer eller på anden vis har retten til det indhold du videregiver; at indholdet er præcist; og at brugen af indholdet fra dig ikke overtræder dette og ikke vil forvolde skade til nogen person eller gruppe; og at du vil fritage Grejbiksen Albæk ApS eller dets partnere for alle krav rejst, som konsekvens af indhold indsendt af dig.
Grejbiksen Albæk ApS har ret, men ikke forpligtigelse, til at overvåge, rette eller fjerne enhver aktivitet eller indhold. Grejbiksen Albæk ApS kan ikke holdes ansvarlig og påtager sig intet ansvar for materiale indsendt af dig eller 3. person.

Copyright klager
Grejbiksen Albæk ApS og dets partnere respekterer andres rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde der anfægter copyright, så e-mail din klage til os.

Ejendom
Alle produkter købt hos Grejbiksen Albæk ApS forbliver Grejbiksen Albæk ApS's ejendom indtil du modtager varen. Det betyder, at riskoen for bortkommet post tages af Grejbiksen Albæk ApS.
Dog har du risikoen for returforsendelser, indtil Grejbiksen Albæk modtager varerne.

Produktbeskrivelser
Grejbiksen Albæk ApS og dets partnere bestræber sig på at være så nøjagtige som muligt. Men, Grejbiksen Albæk ApS kan ikke garantere at produkt beskrivelser eller andet indhold på dette web-site, er komplet, pålideligt, opdateret eller fejlfrit. Hvis et produkt tilbudt af Grejbiksen Albæk ApS ikke er som beskrevet, er din eneste mulighed at returnere produktet i ubrugt stand.

Øvrige parter
Parter, andre end Grejbiksen Albæk ApS og dets partnere, tilfører services eller sælger produkter på dette web-site. Hertil kommer, at vi linker til andre firmaers web-sites.
Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse og vurdering heraf, og vi garanterer ikke for de ydelser, der tilbydes af disse firmaer eller individer eller indholdet af deres web-sites.
Grejbiksen Albæk ApS påtager sig intet ansvar for de handlinger, produkter og indhold for alle ovennævnte eller 3. part. Du bør selv læse deres fortroligheds politik og andre regler for brug.

FRASIGELSE AF ANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR
DETTE WEB-SITE LEVERES AF Grejbiksen Albæk ApS PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. Grejbiksen Albæk ApS KAN IKKE GØRES ANSVARLIG, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR SÅ VIDT ANGÅR BRUGEN AF DETTE SITE, ELLER INFORMATIONEN, INDHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT PÅ DETTE WEB-SITE. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF DETTE WEB-SITE ER PÅ EGEN RISIKO.
I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASIGER Grejbiksen Albæk ApS ALLE GARANTIER, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET. Grejbiksen Albæk ApS KAN IKKE GARANTERE AT DETTE WEB-SITE, DETS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA Grejbiksen Albæk ApS ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. Grejbiksen Albæk ApS KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR EVT. SKADER AF ENHVER ART DER STAMMER FRA BRUGEN AF DETTE WEB-SITE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG AFLEDTE SKADER.

Site politik og rettelser
Læs også vore andre politikker beskrevet på dette web-site. Disse politikker er også gældende for dit besøg hos Grejbiksen Albæk ApS. Vi forbeholder os retten til, til enhver tid, at ændre vores site, politikker, og ovenstående retningslinier.